etikbloggen.crb.uu.se
Internationell hjärnforskning behöver kulturell medvetenhet
Idag satsas miljardbelopp på att bygga upp enorma forskningssamarbeten om den mänskliga hjärnan. Australien, Kanada, Japan, Korea och USA har egna hjärnprojekt. Här i Europa har vi Human Brain Proj…