etikbloggen.crb.uu.se
Patienter hittar vilseledande information på internet
I så kallade fas 1-studier av substanser som i framtiden eventuellt skulle kunna användas för att behandla cancer, rekryteras cancerpatienter som forskningsdeltagare. Dessa har nästan alltid långt …