etikbloggen.crb.uu.se
Svenska beslutsfattare om genetisk screening före graviditet
Somliga genetiska sjukdomsanlag leder inte till sjukdom hos barnet, annat än om båda föräldrarna råkar ha samma ovanliga anlag. Föräldrarna kan vara friska och omedvetna om att de bär på samma icke…