etikbloggen.crb.uu.se
Genetisk risk: Ska forskare berätta?
Ska genetikforskare informera forskningsdeltagare om de upptäcker genetiska sjukdomsrisker hos dem? Ja, skulle många säga, om informationen är till nytta för deltagarna. Men hur vet vi om komplex g…