etikbloggen.crb.uu.se
Sjuksköterskors sårbara position när vård och forskning sammanfaller
En ny artikel lyfter fram etiska utmaningar som sjuksköterskor möter i yrket, när alltfler kliniska studier utförs på cancerpatienter. Arbetet som enbart vårdande sjuksköterska är nog så pressande.…