etikbloggen.crb.uu.se
Etisk kompetens för livsavgörande vårdbeslut
Ibland tvingas läkare besluta att en patient är så pass svårt sjuk att denne inte ska återupplivas med hjärt-lungräddning, om hjärtat skulle stanna. Proceduren är våldsam och skulle i dessa fall or…