etikbloggen.crb.uu.se
Filosofi i ansvarsfull forskning och innovation
Det ärevördiga ämnet filosofi är knappast något som vi förknippar med banbrytande forskning och teknikutveckling. Kanske är det dags att vi ändrar på det. Till att börja med kan vi släppa idén att …