etikbloggen.crb.uu.se
Rovdjurstidskrifter och etisk utbildning
Idag ger jag tre lästips. Först två artiklar i tidningen Curie, fint skrivna av Sara Nilsson, om fenomenet rovdjurstidskrifter: Rovdjurstidskrifterna vinner mark Gör gemensam sak mot rovdjurstidskr…