etikbloggen.crb.uu.se
Att publicera bioetik 2018 – var och var inte?
Stefan Eriksson och Gert Helgesson uppdaterar varje år en lista över tveksamma tidskrifter – ofta kallade ”predatory journals” – som kan locka bioetikforskare att publicera sig i dem. Listan för 20…