etikbloggen.crb.uu.se
Risker för diskriminering i populationsbaserad biobanksforskning
Även de bästa avsikter kan leda snett. Att omtänksamt behandla vissa grupper som ”sårbara”, såsom gravida och barn, kan orsaka att de diskrimineras. Om de skyddas från deltagande i klin…