etikbloggen.crb.uu.se
Intellektuella vanor hindrar självgranskning
Intellektet är världsligt utåtriktat. Det försöker få ordning på fakta om världen. Även när det riktas inåt, mot vårt eget medvetande, där intellektet hör hemma, tolkar intellektet medvetandet som …