etikbloggen.crb.uu.se
Ojämlikheter i vården – från förnekelse till större medvetenhet
Svensk lag föreskriver sjukvård på lika villkor. Att efterleva lagen är svårare än man kan tro. Diskriminering tenderar nämligen att ske omedvetet, under vår egen radar. De flesta är bekanta med Vå…