etikbloggen.crb.uu.se
Stora frågor har inte små svar
Vissa frågor upplever vi som ”större” än andra frågor. Vad är det att leva, existera – snarare än inte vara till? När börjar livet och när slutar det? Vad är en människa? Har livet en mening …