etikbloggen.crb.uu.se
Hoppas när det inte finns något hopp
Patienter som deltar i fas-1-prövningar av nya cancerbehandlingar har själva långt framskriden cancer och befinner sig i livets slutskede. Att de skulle botas eller ens förlänga livet genom att del…