etikbloggen.crb.uu.se
Globalt forskningssamarbete, nationell dataskyddstillsyn
Vetenskap har en internationell karaktär och globala forskningssamarbeten är vanliga. För medicinsk forskning innebär detta att känsliga data och biologiska prover kopplade till personer i ett land…