etikbloggen.crb.uu.se
Teknik, etik och mänskliga rättigheter
Ny teknik påverkar både samhället och oss som individer, men det är svårt att förutse hur. Idag använder de flesta både smarta telefoner och intelligent programvara varje dag. Vissa behöver protese…