etikbloggen.crb.uu.se
Att utveckla biobanker bör vara meriterande
Alltmer biomedicinsk forskning använder information samlad i biobanker. För att en biobank ska fungera effektivt är det viktigt inte bara att det biologiska materialet förvaras väl. Materialet måst…