etikbloggen.crb.uu.se
Nobelpris i ekonomi
Förr fick ekonomer nobelpriset för att de identifierade människan med ett ekonomiskt rationalitetsideal. Numera får de nobelpriset för att de påpekar att människan inte är rationell. Uppenbarligen …