etikbloggen.crb.uu.se
Riskkommunikation på människors villkor
Det begrepp om risk som används i genetiken är ett tekniskt begrepp. För specialisten är risken sannolikheten för att något oönskat inträffar, exempelvis att någon utvecklar en viss cancerform. Ris…