etikbloggen.crb.uu.se
Att publicera bioetik 2017 – var och var inte?
Det finns ett stort antal tveksamma tidskrifter – så kallade ”predatory journals” – som lockar forskare att publicera sig i dem. Dessa tidskrifter sätter egna ekonomiska intressen främst; att publi…