etikbloggen.crb.uu.se
Att lita på sig själv
Att lita på sig själv, vad innebär det? Det kan naturligtvis innebära att anse sig veta bäst, att tro att man har styrkan att vinna över vem eller vad som helst. Det finns en annan form av tillit t…