etikbloggen.crb.uu.se
Att glida utmed ett sluttande plan
I debatter om dödshjälp, abort eller embryonal stamcellsforskning förekommer ofta resonemang i termer av det sluttande planet. Här är ett exempel på ett sådant resonemang: Om vi tillåter läkarassis…