etikbloggen.crb.uu.se
Samtycke baserat på förtroende snarare än information?
Samtycke till forskningsdeltagande har två dimensioner. Å ena sidan vill forskaren göra något med deltagaren: vi vet inte vad förrän forskaren berättar. För att få samtycke måste forskaren informer…