etikbloggen.crb.uu.se
Stamcellsterapi förblir en behandlingsform
Det finns en bild av stamcellsbehandling: Den är i harmoni med kroppens eget sätt att fungera. Skadad vävnad nyskapas så som kroppen alltid nyskapar vävnad, genom att stamceller mognar till nya kro…