etikbloggen.crb.uu.se
Två forskare i neuroetik
Vår neuroetikgrupp vid CRB söker två disputerade forskare för att arbeta inom EU:s flaggskeppsprojekt, The Human Brain Project. Utlysningarna har två olika inriktningar. Den ena forskningsuppgiften…