etikbloggen.crb.uu.se
Hjärnan utvecklas i samspel med kulturen
Hjärnan förändras dramatiskt under uppväxten. De neurala förändringarna sker i barnets samspel med omgivningen. Hjärnan blir en hjärna som fungerar i kulturen den utvecklas i. Berövas barnet viktig…