etikbloggen.crb.uu.se
Läkares erfarenheter av beslut att inte återuppliva
Svårt sjuka patienter har ibland en så dålig prognos att hjärt- och lungräddning inte skulle hjälpa vid hjärtstopp. De är så svaga att de inte skulle klara behandlingen. Om de överlever, så gör de …