etikbloggen.crb.uu.se
Identifiera individer och samtidigt skydda integriteten
Det är mycket man måste hålla i huvudet när man tänker om forskningsetik. Jag har tidigare skrivit om frestelsen att reducera forskningsetik till ren skyddsetik. Då behöver man inte hålla så mycket…