etikbloggen.crb.uu.se
Tvång av barn i vården – har barn rättigheter?
Synen på barn har förändrats. Det påstås att barn numera betraktas som fullvärdiga rättighetsbärare. Frånvaron av rättslig reglering som medger tvång av barn inom hälso- och sjukvården väcker dock …