etikbloggen.crb.uu.se
Forskningsetik är inte bara skyddsetik
System för etisk granskning av forskning skulle aldrig ha utvecklats, om det inte vore för behovet att skydda forskningsdeltagare från att utnyttjas, utsättas för orimliga risker, eller skadas. Med…