etikbloggen.crb.uu.se
Avstånd mellan mediabilden av syntetisk biologi och allmänhetens uppfattningar
Media kan normalt inte sägas återspegla allmänhetens syn på syntetisk biologi, och tyvärr ges inte heller en balanserad eller kritiskt granskad bild av fältet. Hittills har mediabevakningen inte fu…