etikbloggen.crb.uu.se
Att publicera bioetik – var och var inte?
Det lär finnas mer än 8 000 tveksamma open-accesstidskrifter – så kallade ”predatory journals” – som lockar forskare att publicera sig i dem mot betalning. Dessa tidskrifter sätter sina egna ekonom…