etikbloggen.crb.uu.se
Global bioetik: varje kultur sin egen etnobioetik?
Med globaliseringen sprids även bioetiken över världen. Det sker inte utan friktion, för bioetiken förknippas med västerländsk filosofi. Är det tänkandet tillämpbart i andra kultursfärer? Världsdel…