etikbloggen.crb.uu.se
Sökandet efter medvetandet kräver begreppsliga klargöranden
Det är svårt att tänka på sig själv som en levande människa utan att referera till medvetandet. Vi definierar oss själva genom två särdrag: vi är vakna (vår medvetandenivå är mer än noll), och vi ä…