etikbloggen.crb.uu.se
Fri datatillgänglighet är reglerad tillgänglighet
Vi förknippar vanligen fri tillgänglighet (”open access”) med publicering av vetenskapliga artiklar som vem som helst med tillgång till internet kan läsa, utan betalspärr. Begreppet fri tillgänglig…