etikbloggen.crb.uu.se
Är det oetiskt att inte forska?
Vi har medicinsk forskning att tacka för många räddade liv; för längre liv med bättre hälsa. Vi har inte bara forskningen att tacka för detta, utan även det faktum att sjukvården bygger på forsknin…