etikbloggen.crb.uu.se
Workshop och öppen föreläsning om reproduktionsetik
Bioetiken har en slagsida mot västerländska moraliska traditoner och sätt att resonera. Dessutom tenderar man att utgå från att de människor man resonerar om (patienter, forskningsdeltagare, sjukvå…