etikbloggen.crb.uu.se
Artiklar kan återkallas om etiken försummats
När en vetenskaplig artikel återkallas, innebär det att artikeln aldrig borde ha publicerats och att data och slutsatser från studien inte bör underbygga framtida forskning. Artiklar återkallas när…