etikbloggen.crb.uu.se
Avhandling om palliativ vård av barn med cancer
Omkring vart femte barn som får cancer dör av sin sjukdom. Li Jalmsell har i sitt avhandlingsarbete vid CRB studerat vården av dessa barn i livets slutskede (palliativ vård), från såväl barnets som…