etikbloggen.crb.uu.se
Intressant ”Big Data”-symposium på video
Många inlägg på Etikbloggen handlar om hur nya möjligheter att insamla och bearbeta stora mängder data ändrar horisonten för medicinsk forskning. Men ”Big Data” gör sitt inträde även inom humaniora…