etikbloggen.crb.uu.se
Bioetiker föreslår brett samtycke för biobanksforskning
Det är fortfarande oklart vilken typ av samtycke som bör användas vid insamling av biologiska prover för framtida forskning. Olika former av samtycke används i praktiken. Detta skapar ännu en oklar…