etikbloggen.crb.uu.se
När intellektet dyker under ytan
En intellektuell person vill gärna förstå varför allt är som det är. Den viljan driver forskning och resulterar i många viktiga upptäckter om naturen och analyser av samhället. Viljan att dyka unde…