etikbloggen.crb.uu.se
Våra publikationer om neuroetik och hjärnans filosofi
Vid CRB arbetar en internationell, tvärvetenskaplig forskargrupp med etiska och filosofiska frågor kring det neurovetenskapliga studiet av människans medvetande och hjärna. Som del av det europeisk…