etikbloggen.crb.uu.se
Laboratorier tolkar gentester olika
En ny studie pekar på att resultat från genetiska tester inte alltid är så pålitliga som vi vill tro. En jämförelse mellan laboratorier som tillhandahåller sådana tester visar att en och samma gene…