etikbloggen.crb.uu.se
Rätt att ha rätt? Om rättsvetenskapens etik
När man arbetar som jurist vid ett tvärvetenskapligt centrum för forsknings- och bioetik, uppstår ofta frågor om relationen mellan juridik och etik. En sådan fråga är vilken slags etisk kompetens s…