etikbloggen.crb.uu.se
Datainspektionen avstyrker förlängning av tillfällig registerforskningslag
Då den nya lagen om forskningsdatabaser blir försenad, finns nu ett förslag om att förlänga den tillfälliga lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa (…