etikbloggen.crb.uu.se
Vara människor när vi är djur
De flesta vet att människan är ett djur, en primatart. Ändå är det svårt att tillämpa detta vetande direkt på sig själv: ”Jag är ett djur” eller ”Mina föräldrar är primater.&#8221…