etikbloggen.crb.uu.se
Försenad lag om forskningsdatabaser
Lagen om forskningsdatabaser för framtida forskning – som Bengt Westerbergs registerutredning föreslog – ser ut att försenas. Det skriver Vetenskapsrådets webbtidning Curie: Ny register…