etikbloggen.crb.uu.se
Djur (och robotdjur) i vården
Djur används alltmer inom vård, rehabilitering och social omsorg. Det kan handla om behandlingsprogram för ungdomar med psykologiska och sociala problem, om rehabilitering efter stroke eller utbrän…