etikbloggen.crb.uu.se
Öppna forskningsplattformar och öppna data
Idag rekommenderar jag läsning om två stora förändringar i dagens forskning. Båda förändringarna speglas i decembernumret av nyhetsbrevet som den svenska biobanksinfrastrukturen BBMRI.se ger ut: Bi…